Poskytovanie odborných rád a konzultácií v oblasti IT

• Riadenie komunikácie s vybranými IT dodávateľmi

• Pomoc pri plánovaní investícií do nových IT riešení

• Plánovanie úloh (job management)

• Správa IT majetku (inventarizácia, správa, audit)

• Správa WIN, NAS serverov, ich konfigurácia a inštalácia

• Správa LAN / WAN sietí a ich konfigurácia

• Správa aktívnych a bezpečnostných aktívnych prvkov

• Správa infraštruktúry pre prevádzku virtuálnych serverov

• Inštalácia a nastavenie VPN

• Zabezpečenie zálohovanie dát serverov a pracovných staníc

S nami je to jednoduché